Molimo instalirajte najnoviju inačicu Flash player-a za točan prikaz stranice!

DOWNLOAD

Podružnica Zagreb

Adresa:

Ilica 427, Zagreb


Telefoni:

Tel: +385 1 34 56 558

Fax:+385 1 34 35 179


E-mail:

val-metal@zg.t-com.hr


Podružnica Karlovac

Adresa:

Barilović, Belajske poljice 104 a


Tel/fax:

Tel/fax: +385 047 851 091

29.5.2009


Otvorena nova poslovnica u Karlovcu

Adresa: Barilović, Belajske poljice 104 a

(pregledajte kartu)


arhiva...

Otkup aluminija Otkup aluminija


Aluminij je 1827. godine otkrio Friedrich Wöhler (Njemačka). Ime mu dolazi od latin-ske riječi alumen koja je označavala alaune (stipse). To je tvrdi, srebrno bijeli metal koji dobro vodi električnu struju.


Može se valjanjem razvući u tanku foliju. Otporan je prema oksidaciji na zraku, u vodi i u oksidirajućim kiselinama, zbog stvaranja sloja zaštitnog oksida na površini. Aluminij može reducirati većinu metala iz njihovog oksida.


Po rasprostranjenosti u Zemljinoj kori, aluminij je treći element, odmah iza kisika i silicija. Iako ima mnogo minerala koji sadrže aluminij, industrijski se dobiva samo iz boksita(Al2O3•xH2O) i kriolita (3NaF•AlF3). Upotrebljava se za proizvodnju laganih legura, električnih vodova i izradu posuđa u kućanstvu.


Atomski (redni) broj 13
Relativna atomska masa 26,981539
Oksidacijska stanja 1, [3]
Talište / Vrelište (K) 933,52 / 2740
Elektronegativnost 1,61 / 3,23 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s22p1
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina
Otkup aluminija